Privacy

Privacy

Algemeen

  • I&O Assistance respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

    Wij gebruiken je gegevens om onze diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. I&O Assistance zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?

  • Je hoeft je niet te registreren bij I&O Assistance als je een bezoek brengt aan de website. Indien je van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het laten bezorgen of het tijdelijk opslaan van spullen zal I&O Assistance in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Cookies

  • I&O Assistance gebruikt cookies om haar websites te kunnen onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren. Cookies zijn bestanden die naar de computer van de bezoeker worden gezonden en bij de bezoeker op de computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website word je herkend en wordt rekening gehouden met door jou eerder opgegeven informatie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  • Welke persoonsgegevens je dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik wilt maken. Het kan daarbij onder andere gaan om je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens heeft I&O Assistance nodig om je de diensten aan te kunnen bieden. I&O Assistance zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor het verrichten van de diensten.

    Heb je nog vragen omtrent de Privacy Policy van I&O Assistance, neem dan contact op.

    I&O Assistance behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.